vibrationslarm

Vibrationslarm med spårning

Det finns två typer av vibrationslarm som kan kopplas till Wiking Lock och Wire Lock. Ett för mindre fordon som exempelvis fyrhjulingar och ett mer avancerat för större fordon och maskiner, som har GPS-spårning och DNA-märkning. På så sätt går det att följa värdefulla fordon om de stjäls och förs ut ur landet och även bevisa vem som äger fordonet.
Vid skadegörelse och försök till stöld ringer larmet upp ägaren, vaktbolag eller polisen vilket gör att någon snabbt kan vara på plats.
Larmen är batteristyrda och går att ställa in tidsmässigt.
De kopplas till mobiltelefon.
Det går även att koppla in kamera, vilket kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Det finns även regnskydd att köpa till larmet.