Wire Lock vajerräckeslås

Wire Lock vajerräckeslås underlättar bland annat för räddningstjänsten vid olyckor och kan rädda liv, sparar tid och pengar. Vajerräckeslåset passar samtliga vajerräcken i världen.

Om vajerräckeslås används sparar det tid och arbete för personalen inom räddningstjänsten. De tvingas inte heller klippa upp vajrarna utan kan enkelt och snabbt öppna upp och därefter stänga mellan vägbanorna med Wire Lock vajerräckeslås, som fungerar som en nödutgång. De kan då även hantera olyckor oavsett på vilken sida räcket som en olycka har inträffat.
Låset är testat i dragprov upp till 22 ton, av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Wire Lock vajerräckeslås är tvådelat. Det används med fördel till mitträcken, sidoräcke och slänträcke. Genom den enkla konstruktionen öppnas låset direkt när bult avlägsnas och överdel på låset lyfts bort.
Det kan även användas som reparationssats när vajern har klippts av och saknar vajerräckeslås sedan tidigare.

Wire Lock är tillverkat i rostfritt stål vilket gör att låset inte rostar eller slits ut. Det tål även påkörning.
Rostfritt gör att det även går att använda i saltvatten för att förankra och låsa flytbryggor och pråmar. Går även att använda till avspärrningar i till exempel hamnar och på flygplatser.
Tillbehör till Wire Lock

 

Produkten är unik i sitt slag, patenterad och håller högsta säkerhetsnivån.
Wiking Lock har 5 års produktgaranti och har även ett utbytessystem för att ersätta komponenter som utsatts för åverkan.